Хроника од 17-та седница

Скопје, 08.04.2019г. – Врз основа на констатации од извршен надзор, Советот на Агенцијата на денешната седница утврди прекршување на Изборниот законик од страна на ТРД Телевизија Ускана Еден ДООЕЛ Тетово. Советот на Агенцијата против овој радиодифузер ќе покрене прекршочна постапка пред надлежниот суд, поради прекршување на член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик, а во врска со точка 4 од Упатството за начинот на спроведување на одредбите од Изборниот законик.Accessibility

Accessibility