Хроника од 19-та седница

Скопје, 29.03.2018 – На денешната седница Советот на Агенцијата донесе Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица, поради прекршување на член 62 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиуми услуги и член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио и телевизиско емитување.Accessibility

Accessibility