Хроника од 30-та седница

Скопје, 30.09.2015г. – Со цел да се започнат постапки за јавни набавки кои се во согласност со Годишниот план за јавни набавки за 2015 година на Агенцијата, на денешната седница Советот даде одобрение Директорот на Агенцијата, да ги спроведе следниве постапки: за услуга – Анализа на родовите во програмските концепти и содржини на средствата за јавно информирање, за набавка на стока: службена облека и обувки за вработените лица, набавка и монтажа на автомобилски гуми и дополнителна опрема за службено возило и за повторна (втора) продажба на движна ствар – патничко моторно возило.Accessibility

Accessibility