Kronikë nga mbledhja e 30-të

Shkup, 30.09.2015 – Me qëllim të fillimit të procedurave të furnizimit publik që janë në pajtim me Planin vjetor për furnizime publike për vitin 2015 të Agjencisë, në mbledhjen e sotme Këshilli i dha leje Drejtorit të Agjencisë, që ti zbatojë këto procedura:  për shërbime – Analizë të gjinive në konceptet dhe përmbajtjet programore të mjeteve për informim publik, për blerjen e mallit:  veshmbathje për të punësuarit, blerje dhe montim të gomave automobilistike dhe pajisjeve shtesë për automjetet zyrtare dhe për shitje të sërishme (të dytë) të gjësendit të tundshëm – automjet motorik.Accessibility

Accessibility