Хроника од 32-та седница

Скопје, 26.07.2018 –На 32-та седница Советот на Агенцијата го усвои предлогот на директорот и донесе Правилник за изменување на Правилникот за месечниот надоместок и другите трошоци на Советот на Агенцијата, согласно измените на Законот за пратеници од 23.07.2018 година.

Советот одобри набавка на услуга од мала вредност (поправка, подесување и ставање во функција на врати) за потребите на Агенцијата.

На оваа седница Советот на Агенцијата, на предлог на директорот, донесе заклучок да се отпочне постапка за донирање на финансиски средства за настраданите во пожарите кои ја зафатија Република Грција.Accessibility

Accessibility