Хроника од 33-та седница

СКОПЈЕ, 03.07.2013 – Советот за радиодифузија (СРД) на денешната седница донесе одлука за запирање на постапката за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД Радио Лав Охрид и ТРД Радио Беса од причина што овие радиодифузери го платија долгот кон Советот за радиодифузија.

СРД го усвои Извештајот од медиумското покривање на изборната кампања за Локалните избори во 2013 година.Accessibility

Accessibility