Kronikë nga seanca nr. 33 e KRD-ës

Shkup, 03.07.2013– Këshilli i Radiodifuzionit (KRD) në seancën e sotme solli vendim për ndalimin e procedurës për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive për SHTR Radio Lav Ohër dhe SHTR Radio Besa për arsye se këta transmetues e kanë paguar borxhin ndaj Këshillit të Radiodifuzionit.

KRD e miratoi Raportin nga mbulimi mediatik i fushatës zgjedhore të zgjedhjeve lokale 2013.Accessibility

Accessibility