Хроника од 4-та седница

СКОПЈЕ – 28.01.2014Агенцијата за аудио и aудиовизуелни медиумски услуги на денешната седница, ги усвои Концептот за мониторинг на радио и телевизиските програмски сервиси и Mетодологијата за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радиотелевизиските програмски сервиси за време на изборни процеси.Accessibility

Accessibility