Хроника од 52-та седница

СКОПЈЕ, 12.11.2012- На денешната седница, Советот за радиодифузија (СРД) усвои Ребаланс на  Финансискиот план за 2012 година со цел да се зголемат средствата кои ќе се наменат за спроведување на јавната набавка за Подготoвка и извршување на националната едукативна програма во рамките на проектот SEE Digi TV. Согласно ребалансот на Финансискиот план, Советот го измени Годишниот план за јавни набавки во 2012 година.

 

За да се овозможи понатамошно ефикасно и успешно функционирање на IPA работната група, Советот за радиодифузија назначи нов Виш програмски службеник.Accessibility

Accessibility