Kronikë nga mbledhja e 52-të e KRD

Shkup, 12.11.2012- Në mbledhjen e sotshme Këshilli i Radiodifuzionit (KRD) e miratoi rebalancin e planit financiar për vitin 2012 me qëllim që të zmadhohen fondet të cilat do të ndahen për zbatimin  e furnizimeve publike për përgatitjen dhe  plotësimin e programit kombëtar edukativ brenda projektit SEE Digi TV. Në pajtueshmëri me  rebalancin e planit Financiar, Këshilli e ndryshoi Planin vjetor për furnizimeve vjetore.

 

Për tu mundësuar funksionim efikas i mëtejshëm dhe funksionim i suksesshëm i IPA grupës punuese, Këshilli i Radiodifuzionit emërtoi  nëpunës të lartë programimi.Accessibility

Accessibility