Хроника од 62-та седница

СКОПЈЕ, 06.12.2013 – Советот за радиодифузија (СРД) на денешната седница заклучи да ги издаде следниве потврди за регистрирани програмски пакети:

-на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Велес, Потврда бр.24, со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизиските програмски сервиси: Канал 21 (локално ниво), RTS SAT, Planeta, MTV Adria, Viasat Explorer, FOX, FOX Life, TV 1000, Fashion TV, Viasat History, National Geography и DM SAT.

-на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Скопје, Потврда бр.26, со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизиските програмски сервиси: RTS SAT, Planeta, MTV Adria, Viasat Explorer, FOX, FOX Life, TV 1000, Fashion TV, Viasat History и National Geography.

-на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Штип, Потврда бр.21, со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизиските програмски сервиси: Стар ТВ (регионално ниво), RTS SAT, Planeta, MTV Adria, Viasat Explorer, FOX, FOX Life, TV 1000, Fashion TV, Viasat History и National Geography.

-на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Куманово, Потврда бр.23, со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизиските програмски сервиси: RTS SAT, Planeta, MTV Adria, Viasat Explorer, FOX, FOX Life, TV 1000, Fashion TV, Viasat History и National Geography.

-на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Прилеп, Потврда бр.25, со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизиските програмски сервиси: RTS SAT, Planeta, MTV Adria, Viasat Explorer, FOX, FOX Life, TV 1000, Fashion TV, Viasat History и National Geography.

-на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Тетово, Потврда бр.24, со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизиските програмски сервиси: RTS SAT, Planeta, MTV Adria, Viasat Explorer, FOX, FOX Life, TV 1000, Fashion TV, Viasat History и National Geography.

-на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за градовите Скопје, Тетово, Куманово, Велес, Штип и Прилеп, Потврда бр.53, со која регистрираниот дигитален програмски пакет како целина се дополнува со телевизиските програмски сервиси: Desire и Bunga Bunga.

-на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за градовите Скопје, Тетово, Куманово, Велес, Штип и Прилеп, Потврда бр.54, со која регистрираниот дигитален програмски пакет како целина се дополнува со телевизиските програмски сервиси: FEN TV.

-на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за градовите Скопје, Тетово, Куманово, Велес, Штип и Прилеп, Потврда бр.55, со која регистрираниот дигитален програмски пакет како целина се дополнува со телевизиските програмски сервиси: Сител HD.

-на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за градовите Скопје, Тетово, Куманово, Велес, Штип и Прилеп, Потврда бр.56, со која регистрираниот дигитален програмски пакет како целина се дополнува со телевизиските програмски сервиси: МТВ 1 HD, RTS SAT, Planeta, Planeta Folk, Balkanika, Balkanika HD, Fen HD, MTV Adria, Viasat Explorer, FOX, FOX Life, TV 1000, Fashion TV, Viasat History, National Geographic, Nat Geo Wild, Extreme Sport, CBS Reality, CBS Drama, FLN, ATV, STV, Kanal D, Star TV, VH 1.Accessibility

Accessibility