Kronikë nga seanca nr. 62 e KRD-ës

SHKUP, 06.12.2013- Këshilli i radiodifuzionit (KRD) në seancën e sotme konludoi që ti lëshoje vërtetimet e më poshtme për paketat e regjistruara programore:

-Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BRUODBEND Shkup, për qytetin e Velesit, Vërtetim nr. 24 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Канал 21 (në nivel lokal), RTS SAT, Planeta, MTV Adria, Viasat Explorer, FOX, FOX Life, TV 1000, Fashion TV, Viasat History, National Geography dhe DM SAT.

– Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BRUODBEND Shkup, për qytetin e Shkupit, Vërtetim nr. 26 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: RTS SAT, Planeta, MTV Adria, Viasat Explorer, FOX, FOX Life, TV 1000, Fashion TV, Viasat History dhe National Geography.

– Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BRUODBEND Shkup, për qytetin e Shtipit, Vërtetim nr. 21 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Star TV (në nivel rajonal), RTS SAT, Planeta, MTV Adria, Viasat Explorer, FOX, FOX Life, TV 1000, Fashion TV, Viasat History dhe National Geography.

– Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BRUODBEND Shkup, për qytetin e Kumanovës, Vërtetim nr. 23 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: RTS SAT, Planeta, MTV Adria, Viasat Explorer, FOX, FOX Life, TV 1000, Fashion TV, Viasat History dhe National Geography.

-Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BRUODBEND Shkup, për qytetin e Prilepit, Vërtetim nr. 25 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: RTS SAT, Planeta, MTV Adria, Viasat Explorer, FOX, FOX Life, TV 1000, Fashion TV, Viasat History dhe National Geography.

-Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BRUODBEND Shkup, për qytetin e Tetovës, Vërtetim nr. 24 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: RTS SAT, Planeta, MTV Adria, Viasat Explorer, FOX, FOX Life, TV 1000, Fashion TV, Viasat History dhe National Geography.

– Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BRUODBEND Shkup, për qytetet e Shkupit, Tetovës, Kumanovës, Velesit, Shtipit dhe Prilepit, Vërtetim nr 53, me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Desire dhe Bunga Bunga.

– Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BRUODBEND Shkup, për qytetet e Shkupit, Tetovës, Kumanovës, Velesit, Shtipit dhe Prilepit, Vërtetim nr 53, me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me servisinprogramor televiziv: FEN TV.

– Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BRUODBEND Shkup, për qytetet e Shkupit, Tetovës, Kumanovës, Velesit, Shtipit dhe Prilepit, Vërtetim nr 535 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me servisinprogramor televiziv: Sitel HD.

– Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BRUODBEND Shkup, për qytetet e Shkupit, Tetovës, Kumanovës, Velesit, Shtipit dhe Prilepit, Vërtetim nr 53, me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: MRT 1 HD, RTS SAT, Planeta, Planeta Folk, Balkanika, Balkanika HD, Fen HD, MTV Adria, Viasat Explorer, FOX, FOX Life, TV 1000, Fashion TV, Viasat History, National Geographic, Nat Geo Wild, Extreme Sport, CBS Reality, CBS Drama, FLN, ATV, STV, Kanal D, Star TV dhe VH 1.Accessibility

Accessibility