Хроника од 65-та седница

СКОПЈЕ,18.12.2013 – Советот за радиодифузија (СРД) на денешната седница гo усвои Нацрт – Финансискиот план на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2014 година и Нацрт- годишниот план за јавни набавки во 2014 година на Советот за радиодифузија на Република Македонија.

СРД ја усвои Програмата за работа на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2014 година.

Советот за радиодифузија даде одобрение за промена на сопственичката структура на ТРД Телевизија СИТЕЛ 3 Скопје.

 Accessibility

Accessibility