Kronikë nga seanca nr. 65 e KRD-ës

SHKUP, 18.12.2013 – Këshilli i radiodifuzionit (KRD) në seancën e sotme e miratoi Draft plani financiar i Këshillit të radiodifuzionit i Republikës së Maqedonisë për vitin 2014 dhe Draft plani vjetor për furnizime publike në vitin 2014 i Këshilli të radiodifuzionit të Republikës së Maqedonisë.

KRD e miratoi programin për punën e Këshillit të radiodifuzionit të Republikës së Maqedonisë për vitin 2014.

Këshilli i radiodifuzionit dha miratim për ndërrimin e strukturës pronësore të SHTR Televizionit SITEL 3 Shkup.Accessibility

Accessibility