Хроника од 66-та седница

СКОПЈЕ, 24.12.2013- Советот за радиодифузија на денешната седница го усвои Финансискиот план на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2014 година и Годишниот план за јавни набавки во 2014 година на Советот за радиодифузија на Република Македонија.

СРДго усвои Известувањето за заинтересираноста за реемитување на телевизискиот програмски сервис на ТРД ТВ Лажани ДООЕЛ – с. Лажани, Долнени преку ИПТВ платформата на Македонски телеком АД – Скопје.

СРД заклучи да ги издаде следниве потврди за регистрирани програмски пакети:

-на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел -aналоген збирен пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, СветиНиколе, Струмица, Кочани,Неготино, Радовиш и Кавадарци, Потврда бр. 5 со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизиските програмски сервиси: Eurosport, Eurosport 2, HBO, HBO и Comedy.

-на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе, Струмица, Кочани,Неготино, Радовиш и Кавадарци, Потврда бр. 21 со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизиските програмски сервиси: Eurosport, Eurosport 2, HBO, HBO и Comedy.

-на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – aналоген збирен пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, СветиНиколе, Струмица, Кочани,Неготино, Радовиш и Кавадарци, Потврда бр. 6 со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизиските програмски сервиси: Sport Klub 1, Sport Klub 2, Sport Klub 3, Cinemania, Ultra, Fishing & Hunting, Mini Ultra, IQS Life, Golf Klub и Planeta.

– на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел –дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свeти Николе, Струмица, Кочани,Неготино, Радовиш и Кавадарци, Потврда бр. 22 со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизиските програмски сервиси: Sport Klub 1, Sport Klub 2, Sport Klub 3, Cinemania, Ultra, Fishing & Hunting, Mini Ultra, IQS Life, Golf Klub и Planeta.

 Accessibility

Accessibility