Kronikë nga seanca nr. 66-të e KRD-ës

SHKUP, 24.12.2013– Këshilli i radiodifuzionit KRD në seancën e sotme e miratoi Planin financiar të Këshilli të radiodifuzionit të Republikës së Maqedonisë për vitin 2014 dhe Planin vjetor për furnizime publike në vitin 2014 për Këshillin e radiodifuzionit të Republikës së Maqedonisë.

KRD e miratoi informacionin për interesimin e emetimit të servisit programor SHTR TV Lazhani, nëpërmjet platformës IPTV të Telekomit Maqedonas SHA – Shkup.

KRD konkludoi që ti lëshoje vërtetimet e më poshtme për paketat e regjistruara programore:

-SHTR – operator i rrjetit kabllor ROBI Shtip, Filialet Telekabell- paketë përmbledhëse analoge për qytet Shkup, Veles, Shtip, Manastir, Shën Nikole, Strumicë, Negotinë, Radovish dhe Kavadarci, Vërtetim nr 5 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive:Eurosport, Eurosport 2, HBO, HBO dhe Comedy.

-SHTR – operator I rrjetit kabllor ROBI Shtip, Filialet Telekabllor – paketë digjitale për qytetet Shkup, Veles, Shtip, Manastir, Shën Nikole, Strumicë, Negotinë, Radovish dhe Kavadarci, Vërtetim nr 21 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive:Eurosport, Eurosport 2, HBO, HBO dhe Comedy.

-SHTR – operator i rrjetit kabllor ROBI Shtip, Filialet Telekabell- paketë përmbledhëse analoge për qytet Shkup, Veles, Shtip, Manastir, Shën Nikole, Strumicë, Negotinë, Radovish dhe Kavadarci, Vërtetim nr 6 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Sport Klub 1, Sport Klub 2, Sport Klub 3, Cinemania, Ultra, Fishing & Hunting, Mini Ultra, IQS Life, Golf Klub dhe Planeta.

-SHTR – operator I rrjetit kabllor ROBI Shtip, Filialet Telekabell- paketë përmbledhëse digjitale për qytet Shkup, Veles, Shtip, Manastir, Shën Nikole, Strumicë, Negotinë, Radovish dhe Kavadarci Vërtetim nr 22 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Sport Klub 1, Sport Klub 2, Sport Klub 3, Cinemania, Ultra, Fishing & Hunting, Mini Ultra, IQS Life, Golf Klub dhe Planeta.Accessibility

Accessibility