Хроника од 67-та седница

СКОПЈЕ, 25.12.2013  -Советот за радиодифузија на денешната седница ги издаде следниве потврди за регистрирани програмски пакети:

-на ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА Скопје, Потврда бр.13 со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизискиот програмски сервис НВО.

-на ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА Скопје, Потврда бр.14 со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизискиот програмски сервис НВО Comedy.Accessibility

Accessibility