Kronikë nga seanca nr. 67-të e KRD-ës

SHKUP, 25.12.2013- Këshilli i radiodifuzionit (KRD) në seancën e sotme i lëshoi KRD konkludoi që ti lëshoje vërtetimet e më poshtme për paketat e regjistruara programore:

-Për DIGI PLUS MULTIMEDIA Shkup, Vërtetim nr. 13 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me servisin programor televizivHBO.

-Për DIGI PLUS MULTIMEDIA Shkup, Vërtetim nr. 14 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me servisin programor televizivHBO.Accessibility

Accessibility