Хроника од 68-та седница

СКОПЈЕ, 27.12.2013- Советот за радиодифузија на денешната седница ја усвои информацијата за започнување на процесот на имплементација за воведување систем за управување со квалитет согласно ISO 9001:2008 во Советот за радиодифузија на Република Македонија.

СРД заклучи да ги издаде следниве потврди за регистрирани програмски пакети:

-на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услугиБЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Велес, Потврда бр. 25 со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизискиот програмски сервис Балканика.

-на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје Потврда бр.27 со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизискиот програмски сервис Балканика.

– на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услугиБЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Штип Потврда бр.22 со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизискиот програмски сервис Балканика.

– на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услугиБЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Куманово Потврда бр. 24, со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизискиот програмски сервис Балканика.

– на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услугиБЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Прилеп, Потврда бр. 26 со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизискиот програмски сервис Балканика.

– на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услугиБЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Тетово, Потврда бр.25со која регистрираниот програмски пакет како целина се дополнува со телевизискиот програмски сервис Балканика.

– на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услугиБЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје, Тетово,Куманово Велес, Штип, Прилеп Потврда бр. 57, со со која регистрираниот дигитален програмски пакет како целина се дополнува со телевизискиот програмски сервис RTS-SAT.Accessibility

Accessibility