Kronikë nga seanca nr. 68-të e KRD-ës

SHKUP, 27.12.2013- Këshilli i radiodifuzionit (KRD) në seancën e sotme miratoi Informacionin për fillimin e procesit të implementimit për futjen e sistemit të menaxhimit të cilësisësipas ISO 9001:2008 në Këshillin e radiodifuzionit të Republikës së Maqedonisë.

-KRD konkludoi që ti lëshoje vërtetimet e më poshtme për paketat e regjistruara programore:

– Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Velesit, Vërtetim nr. 25 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me servisin programor televiziv: Balkanika.

– Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Shkupit, Vërtetim nr. 27 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me servisin programor televiziv: Balkanika.

– Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Shtipit, Vërtetim nr. 22 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me servisin programor televiziv: Balkanika.

– Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Kumanovës, Vërtetim nr. 24 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me servisin programor televiziv: Balkanika.

– Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Prilepit, Vërtetim nr. 26 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me servisin programor televiziv: Balkanika.

– Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Tetovës, Vërtetim nr. 25 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me servisin programor televiziv: Balkanika.

– Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Shkupit, Tetovës, Kumanovë Veles, Shtip, Prilep, Vërtetim nr. 257 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me servisin programor televiziv: RTS-SAT.Accessibility

Accessibility