Јавна седница бр.8 – 23.11.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 8-та јавна седница ја одржа на 23.11.2023 година (четврток) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од ТРД ТВ К&М КИСС&МЕНАДА ДООЕЛ Тетово, во врска со постапката за бришење од регистарот на радиодифузери.
  2. Образложение од ТРД ТВ ЗДРАВКИН Ангелче Здравкин ДООЕЛ Велес, во врска со постапката за бришење од регистарот на радиодифузери.
  3. Разно.


Accessibility

Accessibility