Seanca publike nr. 08 – 23.11.2023

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën e 8-të publike e mbajti me datë 23.11.2023 me fillim prej ora 14:00.

RENDI I DITËS

  1. Arsyetim nga SHTR ТV K&М КISS&МЕNADA SHPKNJP Tetovë, në lidhje me procedurën për fshirjen nga regjistri i transmetuesve.
  2. Arsyetim nga SHTR TV ZDRAVKIN Angelçe Zdravkin SHPKNJP Veles, në lidhje me procedurën për fshirjen nga regjistri i transmetuesve.
  3. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility