Јавна седница бр.1 – 04.01.2024 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги првата јавна седница ја одржа на 04.01.2024 година (четврток) со почеток во 14:00 часот во просториите на Агенцијата.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од Приватна високообразовна установа Универзитет Скопје – Скопје, Непрофитна радиодифузна установа УНИВЕРЗУМ СКОПЈЕ, во врска со постапката за бришење од регистарот на радиодифузери.
  2. Разно.


Accessibility

Accessibility