Јавна седница бр.1 – 23.01.2019 година

Советот на Агецијата, врз основа на член 23, став 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, првата Јавна седница ја закажува за 23.01.2019 година, со почеток во 12:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од ТРД РФМ ДООЕЛ Скопје за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
  2. Разно.


Accessibility

Accessibility