Јавна седница бр. 12 од 24.06.2010

12та јавна седница на СРД се одржa на 24 јуни 2010 година со почеток во 12:00 часот со следниот дневен ред. За оваа седница, усвоен е следниот записник.Accessibility

Accessibility