Mbledhja publike nr. 12

Mbledhja e 12-të publike e KRD u mbajt më 24 qershor 2010 nga ora 12:00 me këtë rend dite. Për këtë mbledhje është miratuar ky procesverbal.


Accessibility

Accessibility