Јавна седница бр.2 – 11.01.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 2-та Јавна седница ја одржа на 11.01.2024 година (четврток) со почеток во 14:00 часот преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од Трговско радиодифузно друштво РАДИО 5 ЧОКИ ДООЕЛ Прилеп, во врска со постапката за бришење од регистарот на радиодифузери.
  2. Образложение од Трговско Радиодифузно друштво за радио активности РАДИО ЗОРА ДООЕЛ Делчево, во врска со постапката за бришење од регистарот на радиодифузери.
  3. Разно.


Accessibility

Accessibility