Seanca publike nr.2 – 11.01.2024

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele seancën e dytë publike e mbajti me datë 11.01.2024 (e enjte) me fillim prej ora 14:00 nëpërmjet lidhjes video-konferencë.

RENDI I DITËS

  1. Arsyetim nga Shoqëria Tregtare Radiodifuzive RADIO 5 ÇOKI SHPKNJP Prilep, në lidhje me procedurën për fshirje nga regjistri i transmetuesve.
  2. Arsyetim nga Shoqëria Tregtare Radiodifuzive për veprimtari në radio RADIO ZORA SHPKNJP Dellçevë, në lidhje me procedurën për fshirje nga regjistri i transmetuesve.
  3. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility