Јавна седница бр. 27 од 30.12.2010

27та јавна седница на СРД се одржа на 30 декември 2010 година со почеток во 09:00 часот со следниот дневен ред и записник.


Accessibility

Accessibility