Mbledhje publike nr. 27 më 30.12.2010

Mbledhja e 27-të publike e KRD do të mbahet më 30 dhjetor 2010, nga ora 9:00, me këtë rend dite.Accessibility

Accessibility