Јавна седница бр.3 – 25.01.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 3-та јавна седница ја одржa на 25.01.2024 година (четврток) со почеток во 13:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од ТРД РАДИО ХИТ ФМ ДООЕЛ Скопје, за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
  2. Разно.

 Accessibility

Accessibility