Seanca publike nr.3 – 25.01.2024

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele seancën e 3-të publike e mbajti më 25.01.2024 (enjte) me fillim prej ora 13:00.

RENDI I DITËS

  1. Arsyetim nga SHTR RADIO HIT FM SHPKNJP Shkup, për veprimin e medias në lidhje me procedurën e inicuar për heqjen e lejes.
  2. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility