Јавна седница бр. 33 од 22.08.2012

image_pdfimage_print

СРД на 22.08.2012 (среда) со почеток во 12:00 часот ја одржа 33-та седница со следниот

 

Дневен ред

 

1. Усвојување на Записникот од 28-та седница на Советот, одржана на 17.07.2012 година.
2. Усвојување на Записникот од 29-та седница на Советот, одржана на 24.07.2012 година.
3. Анализа на пазарот на радиодифузната дејност во Република Македонија за 2011 година.
4. Извештај од мониторингот на првиот програмски сервис на Македонско радио – Радио Скопје реализиран на 1 јули 2012 година.
5. Извештај од мониторингот на вториот програмски сервис на Македонско радио – Радио Два реализиран на 1 јули 2012 година.
6. Извештај од мониторингот на Каналот на етничките заедници на Македонско радио, реализиран на 1 јули 2012 година.
7. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис радио Рос Метрополис, реализиран на 1 јули 2012 година.
8. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис радио Антена 5, реализиран на 1 јули 2012 година.
9. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис радио Канал 77, реализиран на 1 јули 2012 година.
10. Информација во врска со постапувањето на радиодифузерите по изречените мерки на 23 седница на Советот.
11. Информација за причините за регистрирање на телевизиски програмски сервиси во пакетите на операторите на јавните комуникациски мрежи, надвор од сервисната зона.
12. Разно.

 

ЗаписникAccessibility

Accessibility