Seancë publike nr. 33, dt. 22.8.2012

KRD më 22.8.2012 (e mërkurë), në orën 12:00, do të mbajë Seancën e 33-të me këtë rend dite:

1. Miratim i Procesverbalit të Mbledhjes së 28-të të Këshillit, mbajtur më 17.7.2012.
2. Miratim i Procesverbalit të Mbledhjes së 29-të të Këshillit, mbajtur më 24.7.2012.
3. Analizë e tregut të veprimtarisë radiodifuzive në Republikën e Maqedonisë për vitin 2011.
4. Raport i monitorimit të servisit të parë programor të Radios Maqedonase-Radio Shkupi,  realizuar më 1 korrik 2012.
5. Raport i monitorimit të servisit të dytë programor të Radios Maqedonase-Radio (Dva) Dy,  realizuar më 1 korrik 2012.
6. Raport i monitorimit të Kanalit të bashkësive etnike të Radios Maqedonase,  realizuar më 1 korrik 2012.
7. Raport i monitorimit të servisit programor Radio Ros Metropolis,  realizuar më 1 korrik 2012.
8. Raport i monitorimit të servisit programor Radio Antena 5,  realizuar më 1 korrik 2012.
9. Raport i monitorimit të servisit programor Radio Kanal 77,  realizuar më 1 korrik 2012.
10. Informatë në lidhje me veprimin e radiopërhapësve pas masave të shqiptuara në Mbledhjen e 23-të të Këshillit.
11. Informatë për shkaqet për regjistrimin e serviseve programore televizive në paketat e operatorëve të rrjeteve komunikuese publike, jashtë zonës së servisimit.
12. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility