Јавна седница бр.4 – 01.03.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 4-та Јавна седница ја одржa на 01.03.2024 година (петок) со почеток во 15:30 часот, преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од ТВ ШУТЕЛ Скопје, за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
  2. Образложение од Радио АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ Кичево, за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
  3. Образложение од Радио УСКАНА-ПЛУС Кичево, за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
  4. Образложение од ХИТ Радио Скопје, за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
  5. Разно.


Accessibility

Accessibility