Јавна седница бр. 48 од 24.10.2012

48-та јавна седница на Советот за радиодифузија од 24.10.2012 година (среда), со почеток во 11,00 часот

Д н е в е н р е д

1. Родот во телевизиските програми: резултати од истражувањата на третманот на родовите прашања и на претставувањето на жените и мажите – презентација на проф. д-р Катерина Колозова.

Седницата ќе се одржи во просториите на Советот за радиодифузија на Република Македонија, на бул. “Маркс и Енгелс” бр.3 – Скопје (деловен простор на “Агромеханика” АД Скопје).

На седницата поканети се да присуствуваат претставници од: Сектор за еднакви можности, Министерство за труд и социјална политика; Комисија за заштита од дискриминација; Комисија за еднакви можности на жените и мажите, Собрание на Република Македонија; Народен правобранител; Хелсиншки комитет; Здружение за унапредување на родовата еднаквост „Акција Здруженска“; Институт за родови студии при УКИМ; МРТ (МТВ1 и МТВ2); Телма; Канал 5; Сител; Алсат М; UN Womеn;Accessibility

Accessibility