Seancë publike nr. 48-të më 24.10.2012

Seancë publike nr. 48-të e Këshillit për radiodifuzion më 24.10.2012 (e mërkurë), me fillim prej orës 11:00

 

Rend dite

 

Gjinia në programet televizive:  rezultate nga hulumtimi i trajtimit të gjinive, pyetje dhe në përfaqësimin të grave dhe burave- prezantim i prof. Dr Katerina Kolozova.

 

Mbledhja do të mbahet në hapësirat e Këshillit për radiodifuzion të Republikës së Maqedonisë, në bul. “Marks dhe Engel” nr. 3- Shkup ( lokali afarist “Agromehanika” AD Shkup).

 

Në mbledhjen janë të ftuar përfaqësues nga:  Sektori për mundësi të barabarta, Ministria e punës dhe politikës sociale, Komision nga mbrojtja e diskriminimit, Komision  për mundësi të Barabartë për Gratë dhe Burrat, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, Avokati i popullit, Shoqata për përparimin  e barazisë gjinore, “Veprim Shoqëror” , Instituti për studime gjinore UKM, MTV 1 dhe MTV 2, Telma, Kanal 5, Alsat-M, UN women.Accessibility

Accessibility