Јавна седница бр.5 – 13.12.2021 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 5-та Јавна седница ја закажа за 13.12.2021 година (понеделник), со почеток во 12:00 часот, која ќе се одржи преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од Трговското радиодифузно друштво ТВ НОВА ДОО Гевгелија, во врска со постапката за бришење од регистарот на радиодифузери.
  2. Образложение од Трговското радиодифузно друштво РАДИО АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ во врска со постапката за бришење од регистарот на радиодифузери.
  3. Разно.


Accessibility

Accessibility