Јавна седница бр.7 – 12.06.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 7-та јавна седница ја одржa на 12.06.2024 година (среда) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА 3 ДООЕЛ Скопје, во врска со постапката за бришење од регистарот на радиодифузери.
  2. Разно.


Accessibility

Accessibility