Seanca publike nr.7 – 12.06.2024

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele seancën e 7-të publike e mbajti me datë për me datë 12.06.2024, me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

  1. Arsyetim nga Shoqëria Tregtare Radiodifuzive TELEVIZIONI 3 SHPKNJP Shkup, në lidhje me procedurën për fshirjen nga regjistri i transmetuesve.
  2. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility