Јавна седница бр.9-12.12.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 9-та јавна седница ја одржа на 12.12.2023 година (вторник) со почеток во 13:00 часот.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1. Образложение од ТРД КТВ ДООЕЛ Кавадарци, во врска со постапката за бришење од регистарот на радиодифузери.

2. Разно.



Accessibility

Accessibility