Јавна cедница бр. 17 од 05.04.2013

17-та седница на Советот за радиодифузија на РМ за 05.04.2013 година (петок), со почеток во 12,00 часот.


                                                           Д н е в е н   р е д

1. Усвојување на Записникот од 15-та седница на Советот одржана на 21.03.2013 година, за која имаше и едно продолжение, одржано на 27.03.2013 година.

2. Извештаи од мониторингот на медиумското покривање на изборната кампања.

3. Информација за валидни и невалидни договори за реемитување на телевизискиот програмски сервис на France 24, со предлог заклучок.

4. Извештај од работилница на тема ,,Разграничување помеѓу слободата на изразување и говорот на омраза”, одржана на 22 март 2013 година во хотел ,,Арка”  во Скопје, подготвена од м-р Тања Пачовска.

5. Информација од работилницата  за „Имплементација на измените во Законот за приватно обезбедување“ одржана на 25.02.2013 година и 11.03.2013 година, на Прв приватен универзитет „ФОН“ во Скопје, подготвена од Александар Џуваревиќ и Хари Митриќески –Клекачкоски.

6. РазноAccessibility

Accessibility