Seancë publike më datë 05.04.2013

Seanca nr. 17-të e Këshillit të Radiodifuzionit të RM-ës më datë 05.04.2013 (e premte), me fillim prej ora 12:00
 

Rendi i ditës

 

1. Miratim i procesverbalit nga mbledhja e 15-të e Këshillit e mbajtur më  datë 21.03.2013, për të cilën kishte edhe një vazhdimësi e mbajtur më 27.03.2013

2.  Raport nga monitorimi i mbulimit mediatik gjatë fushatës zgjedhore

3. Informacion rreth kontratave  të vlefshme dhe të pavlefshme për transmetimin e servisit programor të France 24, pe propozim vendim.

4.  Raport nga punëtoria me temë “Përkufizuesit  në mes të lirisë së shprehjes dhe gjuhës së urrejtjes” e mbajtur më 22 mars 2013 në hotel “ Arka” në Shkup, e përgatitur  nga Mr.  Tanja Pçoska  

5. Informacion nga punëtoria për “ Implementimin e ndryshimit të Ligjit për sigurim privat”  e mbajtur më datë 25.02.2013 dhe më 11.03.2013, në Universitetin e parë të “FON-it” në Shkup, e përgatitur nga Aleksandar Xhuvaroviq dhe Hari Mitriqeski – Klekaçkoski.

6. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility