18.10.2010г. Нови комерцијални радио станици во Пробиштип, Крива Паланка, Тетово и Кичево

СКОПЈЕ, 18.10.2010 – На денешната седница на Советот за радиодифузија (СРД), беа издадени четири дозволи за локални радиостаници: една дозвола за Пробиштип,  една за Крива Паланка,  една за Тетово и една за  Кичево.

Исто така, СРД на поранешното локално јавно радио Валандово, по успешната трансформација, му додели на  дозвола за комерцијална радиостаница на локално ниво.Accessibility

Accessibility