09.07.2012г. СРД организира работни состаноци за Стратегијата за развој на радиодифузијата 2013-2017

СКОПЈЕ, 09.07.2012 – Во периодот 10-11.07.2012 година (вторник и среда) во просториите на СРД ќе се организираат повеќе работни состаноци со образовни институции од областа на новинарството, медиумите и компјутерските науки;

професионални здруженија; невладиниот сектор и министерствата и агенциите кои немаат номинирано претставник во Работната група за изработка на Стратегија за развој на радиодифузната дејност на РМ во периодот 2013-2017.

Се очекува поканетите да дадат свои мислења, забелешки, сугестии и предлози во врска со Стратегијата.Accessibility

Accessibility