28.03.2013г. Извештај од медиумското покривање на локалните избори 2013 во вестите за време на изборната кампања (4-22 март 2013)

Советот за радиодифузија на својата 16-та седница, одржана на 27 март 2013 година го усвои Извештајот од медиумското покривање на локалните избори 2013 во вестите за време на изборната кампања (4-22 март 2013). Целиот текст на Извештајот можете да го преземете тука.Accessibility

Accessibility