28.03.2013- Raport nga mbulimi mediatik i zgjedhjeve lokale 2013 në lajme gjatë kohës së fushatës zgjedhore (4-22 mars)

Këshilli i Radiodifuzionit në mbledhjen e 16-të, e mbajtur më 27 mars 2013 e miratoi Raportin nga mbulimi mediatik i zgjedhjeve lokale 2013 në lajmet gjatë kohës së fushatës zgjedhore (4-22 mars 2013). Komplet tekstin e Raportit mund ta merrni këtu.Accessibility

Accessibility