Извештај од медиумското покривање на изборната кампања за локалните избори 2013

Советот за радиодифузија на Република Македонија на 33-та седница која се одржа на 03.07.2013, го усвои ИЗВЕШТАЈОТ ОД МЕДИУМСКОТО ПОКРИВАЊЕ НА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА ЗА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ 2013. Текстот на Извештајот во електронска форма може да го преземете тука.Accessibility

Accessibility