Raport nga mbulimi mediatik i fushatës zgjedhore të zgjedhjeve lokale 2013

Këshilli i Radiodifuzionit i Republikës së Maqedonisë në seancën nr. 33  e cila u  mbajt më datë 03.07.2013, e miratoi Raportin  nga mbulimi mediatik i fushatës zgjedhore të zgjedhjeve lokale 2013. Tekstin në formë elektronike mund ta merrni këtuAccessibility

Accessibility