Дневен весник – Нова Македонија

2023 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Објавање импресум, податоци за седиште, печатница, датум на печатење или препечатување и број на печатени примероци

Редовен административен надзор Репро Принт (Нова Македонија) – (член 14 од Законот за медиуми) – 26.10.2023

  • Мерка јавна опомена Репро Принт (Нова Македонија) – (член 14 од Законот за медиуми) – 17.11.2023

2021 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Нова Македонија  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 13.10.2021

Редовен административен надзор Нова Македонија (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 12.02.2021


2020 година

Извештаи од спроведени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Нова Македонија (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 13.10.2020

Редовен административен надзор Нова Македонија (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 10.06.2020

Редовен административен надзор  Нова Македонија (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 10.02.2020

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Нова Македонија  (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 22.04.2020


2019 година

Извештаи од спроведени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Нова Мкедонија (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 15.10.2019


2018 година

Извештај од спроведен надзор/мерка опомена

Објавање импресум, податоци за седиште, печатница, датум на печатење или препечатување и број на печатени примероци

Контролен административен надзор Нова Македонија – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 07.12.2018

Редовен административен надзор – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.10.2018

– Решение за преземање мерка – опомена – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 29.10.2018

 Accessibility

Accessibility